Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej
   Nasza szkoła
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej
Adres: 96 - 230 Biała Rawska
tel./fax 0-46 815 95 46
zspbialarawska@wp.pl
Rok powstania: 1962
Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach
Organy szkoły: Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Dokumenty regulujące pracę szkoły: Statut
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyki
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Kierownictwo: dyrektor - mgr Jolanta Popłońska
wicedyrektor - mgr Małgorzata Kowalska
Liczba uczniów: 408
Liczba nauczycieli: 44
Liczba pracowników administracji i obsługi: 10
Baza lokalowa: 20 klasopracowni - w tym dwie komputerowe
świetlica
biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym
sala gimnastyczna, boiska, siłownia
sala do ćwiczeń korekcyjnych, gabinet medyczny, internat
Nauczane języki obce: język angielski
język rosyjski
język niemiecki
valid XHTML valid CSS