Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej
   Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w ZSP w Białej Rawskiej

Pliki do pobrania Dodano: 2015-07-15

Zaproszenie do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi transportowej na przewóz uczniów do Włoch i do Niemiec

Pliki do pobrania Dodano: 2014-04-16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup i dostawę podręczników i słowników na potrzeby kursów języka niemieckiego i języka angielskiego

Pliki do pobrania Dodano: 2014-04-16

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi transportowej na przewóz uczniów do Włoch i do Niemiec

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę podręczników i słowników na potrzeby kursów języka niemieckiego i języka angielskiego

Dostawa materiałów eksploatacyjnych informatyki

Zaproszenia do składania ofert na Dostawę materiałów eksploatacyjnych informatyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Dodano: 2014-02-17

Kurs języka angielskiego i kurs języka niemieckiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursu języka angielskiego i języka niemieckiego Dodano: 2014-02-17
Przetarg nieograniczony na wynajem lokali do prowadzenia kuchni i stołówki przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wraz z wyposażeniem, na okres 3 lat.
Do pobrania: Dodano: 2011-10-15Przetarg nieograniczony na wynajem lokali do prowadzenia kuchni i stołówki przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wraz z wyposażeniem.
Do pobrania: Dodano: 2011-09-21
Przetarg na dostawę oleju opałowego: (Pliki w formacie PDF)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - dostawy
Dodano: 2011-09-02Przetarg nieograniczony na wynajem lokali do prowadzenia kuchni i stołówki przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wraz z wyposażeniem.
Do pobrania: Dodano: 2011-07-17Przetarg na stołówkę i kuchnię w ZSP w Białej Rawskiej: (Pliki w formacie PDF)

Wykaz pomieszczeń do przetargu na stołówkę i kuchnię w ZSP w Białej Rawskiej
Dodano: 2011-06-27Przetarg na dostawę oleju opałowego: (Pliki w formacie PDF)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - dostawy
Dodano: 2010-12-08

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne: przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
Dodano: 2010-11-29

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę oleju opałowego na rok 2011
Dodano: 2010-11-29

valid XHTML valid CSS