Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej
   Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego
UWAGA MATURZYŚCI!

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu w szkole macierzystej w terminie:

CZĘŚĆ PISEMNA - 25 sierpnia 2015 roku (wtorek) g. 9:00
CZĘŚĆ USTNA - 27 sierpnia 2015 roku (czwartek) g. 9:00

Zdający w sesji poprawkowej składają oświadczenie L_18a (liceum) lub T_18 (technikum) w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu (tj. do 7 lipca 2015 roku). Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.
valid XHTML valid CSS